مطالب مرتبط با کلید واژه

معرفی


بیمه های طرف قرارداد

بیمه های اصلی شامل : خدمات درمانی(ایرانیان، روستائیان،کارمندی، سایر اقشار)، نیروهای مسلح، تامین اجتماعی   موسسات وبیمه های طرف قرارداد: بیمه ایران بیمه سینا بیمه دی بیمه سرمد بانک صادرات  صدا و سیما  شرکت نفت  کارت طلایی فرهنگیان بانک سپه بانک ملت  بانک کشاورزی بانک تجارت  بانک ملی

واحد اداری

 آقای مهدی کرمی سمت: کارگزین شرح وظایف:   1- رسیدگی به فرم های پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها   2- تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم   3- انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارمندان   4- تهیه پیش نویس های کارگزینی از ...

سونوگرافی

این نوع تصویربرداری می تواند با تشخیص و ارزیابی درست از آسیب های درون بدن در شرایط های مختلف کمک کند. هدف از انجام آن اغلب، برای پیدا کردن بیماری و یا حذف هر گونه آسیب برای بدن است. پزشکان، ...