مطالب مرتبط با کلید واژه

صادرات


بیمه های طرف قرارداد

بیمه های اصلی شامل : خدمات درمانی(ایرانیان، روستائیان،کارمندی، سایر اقشار)، نیروهای مسلح، تامین اجتماعی   موسسات وبیمه های طرف قرارداد: بیمه ایران بیمه سینا بیمه دی بیمه سرمد بانک صادرات  صدا و سیما  شرکت نفت  کارت طلایی فرهنگیان بانک سپه بانک ملت  بانک کشاورزی بانک تجارت  بانک ملی