تقویم آموزشی

تقویم آموزشی
 

تقویم آموزشی نیم سال اول 98-99 

    عنوان

از تاریخ

تا تاریخ

انتخاب واحد

98/06/16    

98/06/22

شروع کلاسها

98/06/23

حذف و اضافه

98/07/06

98/07/07

حذف اضطراری

98/09/17

98/09/17

پایان کلاس ها

98/10/19

زمان برگزاری امتحانات

98/10/21

98/11/03

 

تقویم آموزشی نیم سال دوم 98-99 

    عنوان

از تاریخ

تا تاریخ

انتخاب واحد

98/11/05    

98/11/11

شروع کلاسها

98/11/12

حذف و اضافه

98/11/26

98/11/27

حذف اضطراری

99/02/21

99/02/21

پایان کلاس ها

99/03/22

زمان برگزاری امتحانات

99/03/24

99/04/07

توجه

بدینوسیله به اطلاع می رساند  شروع مجدد کلاس ها در نیم سال دوم 99-98 متعاقبا اعلام می گردد.

کلید واژه ها: تقویم آموزشیسال تحصیلی99-98دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۹