تقویم آموزشی

تعداد بازدید:۲۹۶۶
تقویم آموزشی
 

تقویم آموزشی نیم سال اول 1399-1400 

    عنوان

از تاریخ

تا تاریخ

انتخاب واحد

99/06/10     

99/06/13

شروع کلاسها

99/06/15

حذف و اضافه

99/06/29

99/07/01

حذف اضطراری

99/09/08

99/09/11

پایان کلاس ها

99/10/10

زمان برگزاری امتحانات

99/10/13

99/10/24

 

 

 

 

کلید واژه ها: تقویم آموزشی سال تحصیلی99-98 دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۰۲ شهریور ۱۳۹۹