مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشکده پیراپزشکی اراکمعرفی دانشکده

معرفی دانشکده

دانشکده پیراپزشکی   از نیمسال اول سال تحصیلی 78-77 با تفکیک رشته های علوم آزمایشگاهی و بهداشت مبارزه با بیماری ها از دانشکده پزشکی و رشته های بهداشت خانواده و هوشبری از دانشکده پرستاری و مامایی  تشکیل شد و به ریاست سرکار خانم ...

مسئول آموزش دانشکده

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:#f4f4f4; display:flex; height: 300px; margin: 40px; border: 1px solid #4e4674; border-radius: 19px; overflow: hidden; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover ...

هیات علمی

  اعضاء هیات علمی دانشکده پیراپزشکی اراک نام و نام خانوادگی    مدرک تحصیلی آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی   دکترای فیزیک پزشکی آقای محمود خسروی    کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون خانم دکتر فاطمه سیف   دکترای فیزیک پزشکی خانم دکتر فاطمه قهرمانی   دکترای فیزیک پزشکی خانم دکتر هما سلیمانی دکترای ...

تماس با ما

دفتر ریاست دانشکده جناب آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی : 34173526-086 معاونت آموزشی دانشکده جناب آقای دکتر محمد صیادی:34173511-086            مسئول آموزش دانشکده سرکارخانم جعفری :34173502 -086  الی 8 داخلی 168 آموزش دانشکده پیراپزشکی خانم ها :نوربهشت ،معطی ،مخلص آبادی و طاهری و آقای عربی  34173502 الی  8 داخلی 199   پست الکترونیکی دانشکده: ...

ریاست

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; ...

شورای آموزشی دانشکده

شورای آموزشی دانشکده

اعضاء شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی گروه آموزشی   آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی (ریاست دانشکده)     دکترای فیزیک پزشکی   فیزیک پزشکی آقای دکتر محمد صیادی (معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده)     دکترای خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون خون شناسی   خانم مریم جعفری ( مسئول آموزش و دبیر شورای آموزشی ...

فرآیند های آموزشی

فرآیند های آموزشی

  فرایند های آموزشی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی اراک           فرایند و روند کار ثبت نام و انتخاب واحد  فلوچارت ثبت نام و انتخاب واحد فرایند و روند کار اخذ درس به صورت معرفی به استاد فلوچارت اخذ درس بصورت معرفی به استاد فرایند صدور گواهی اشتغال به تحصیل فلوچارت ...

شورای پژوهشی دانشکده

شورای پژوهشی دانشکده

اعضاء شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی     نام و نام خانوادگی     آخرین مدرک تحصیلی   گروه آموزشی   آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی (ریاست دانشکده)     دکترای فیزیک پزشکی   فیزیک پزشکی آقای دکتر محمد صیادی (معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده) و  (دبیر شورای پژوهشی دانشکده) دکترای خونشناسی آزمایشگاهی وبانک خون خون شناسی   خانم دکتر فاطمه سیف     دکترای فیزیک پزشکی     فیزیک پزشکی   آقای دکتر ...

برنامه هفتگی اعضای هیات علمی

    آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی آقای دکتر محمد صیادی آقای دکتر سید سعید حسنی خانم دکتر فاطمه سیف خانم دکتر فاطمه قهرمانی خانم دکتر هما سلیمانی خانم نازنین امینی خانم منصوره کریمی کیا خانم زهرا فرزانگان آقای حامد پرنیخ خانم معصومه نوروزی خانم محبوبه خسروانی آقای علیرضا ترکاشوند آقای رضا فیضی  

آزمایشگاه بیوشیمی

آزمایشگاه بیوشیمی

گروه بیوشیمی که شامل تغذیه، ژنتیک و بیوشیمی می‏باشد، دارای آزمایشگاهی به مساحت تقریبی 100 متر مربع می‏باشد که زیرنظر این گروه اداره می‏شود. در این آزمایشگاه، آزمایشات شیمی عمومی، بیوشیمی عمومی، بیوشیمی بالینی وشیمی تجزیه برای دانشجویان رشته‏ های مختلف ...

آزمایشگاه فیزیولوژی

آزمایشگاه فیزیولوژی

 آزمایشگاه فیزیولوژی با استفاده از منابع و فن آوری نوین، ابزار لازم برای مطالعه و تحقیق را برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان علاقه مند فراهم می سازد تا به تولید و نشر علم بپردازند، همچنین با ارتقای مستمر کیفیت ...

آزمایشگاه بیوفیزیک و فیزیک پزشکی

آزمایشگاه بیوفیزیک و فیزیک پزشکی

 آزمایشگاه بیوفیزیک و فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی با امکانات آموزشی متعددی جهت برگزاری دروس عملی فیزیک منظور شده است . کارشناس : جناب آقای یداله فتحی (دارای مدرک کارشناسی ارشد فیزیک ) رشته هایی که درس عملی فیزیک یا فیزیک پزشکی دارند و همچنین ...

آزمایشگاه بافت شناسی و آسیب شناسی

آزمایشگاه بافت شناسی و آسیب شناسی

این آزمایشگاه جهت برگزاری کلاس های عملی آزمایشگاه ارائه شده در هر ترم و امتحانات، ارائه خدمات آزمایشگاهی به نحو مطلوب به دانشجویان رشته های مختلف دانشکده ها (پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، مامائی و پرستاری) تلاش در جهت تجهیز آزمایشگاه ها، ...

آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی

آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی

 آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی شامل دو بخش می باشد: الف) آزمایشگاه آموزشی      1- آزمایشگاه آموزشی پزشکی : در این آزمایشگاه تصاویر انگل شناسی به وسیله ویدئو پرژکتور و لام های آموزشی در زیر میکروسکوپ و همچنین فعالیت های عملی به دانشجویان آموزش داده ...

آزمایشگاه میکروب شناسی

آزمایشگاه میکروب شناسی

آزمایشگاه میکروب شناسی با ظرفیت کاری 30 دانشجو در واحد زمان و با در اختیار داشتن تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی مطابق با استانداردهای جهانی موجود شامل : میکروسکوپ نوری انکوباتور CO2 دار انکوباتور37 درجه PH متر دیجیتال تانک ازت هود لامینار فریزر 70 درجه و سروفیوز   با ارائه خدمات آموزشی ...

سالن تشریح

سالن تشریح

دارای 2 تخت تشریح و 3 جسد می‏باشد. متوسط تعداد دانشجویان در هر کلاس عملی حدود 15 نفر می‏باشد. سالن تشریح بیشتر مورد استفاده دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی است. دانشجویان رشته ‏های دیگر با ساعات محدود از آن استفاده می‏کنند. ...

سالن مولاژ

سالن مولاژ

سالن مولاژ بیشتر مورد استفاده عملی دانشجویان غیرپزشکی (شامل دندانپزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی) می باشد. بخش استخوان شناسی مورد استفاده عملی دانشجویان پزشکی است. به ازاء هر واحد درسی، دانشجویان به مدت 34 ساعت در طول ترم در سالن مولاژ ...

آزمایشگاه هماتولوژی

آزمایشگاه هماتولوژی

در این آزمایشگاه، آزمایشات هماتولوژی، هورمون، ایمونوهماتولوژی وزیست شناسی برای دانشجویان رشته‏ علوم آزمایشگاهی پیراپزشکی انجام می‏شود. کلاسهای آزمایشگاه که با ظرفیت 20-15 نفر برگزار می‏گردد زیر نظر مدرس مربوطه و کارشناس آزمایشگاه انجام می‏گیرد.     کارشناس: سرکارخانم مینو گلستانی (دارای مدرک ...

آزمایشگاه ایمونولوژی

آزمایشگاه ایمونولوژی

درس ایمونولوژی یکی دیگر از دروس مهم و اصلی مقطع علوم پایه محسوب می گردد. این آزمایشگاه با ظرفیت 35 نفر امکان انجام آزمایشات مختلف توسط گروههای دانشجویان را فراهم آورده است. آزمایشات جهت یادگیری گروههای مختلف پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی , ...