مطالب مرتبط با کلید واژه " دانشکده پیراپزشکی اراک "معرفی دانشکده

معرفی دانشکده

دانشکده پیراپزشکی   از نیمسال اول سال تحصیلی 78-77 با تفکیک رشته های علوم آزمایشگاهی و بهداشت و مبارزه با بیماری ها از دانشکده پزشکی و رشته های بهداشت خانواده و هوشبری از دانشکده پرستاری و مامایی  تشکیل شد و به ریاست سرکار ...

اداره آموزش دانشکده

مسئول آموزش سرکار خانم مریم جعفری مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری اطلاعات تماس آدرس محل کار: اراک- سردشت- میدان بسیج- مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)- دانشکده پیراپزشکی شماره تماس: 8-34173502-086 داخلی: 268 شماره نمابر:  34173526-086 پست الکترونیک: jafari 8013@gmail.com شرح وظایف کارشناسان آموزش دانشکده پیراپزشکی کارشناس آموزش رشته هوشبری مقطع پیوسته  : خانم نوربهشت کارشناس ...

هیات علمی

  اعضاء هیات علمی دانشکده پیراپزشکی اراک نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی آقای دکتر احسان اله غزنوی راد   دکترای باکتری شناسی آقای دکتر سعید چنگیزی آشتیانی   دکترای فیزیولوژی آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی   دکترای فیزیک پزشکی آقای دکتر هوشنگ طالبی   متخصص بیهوشی آقای محمود خسروی    کارشناسی ارشد خون ...

دفتر توسعه آموزش

مسئول دفتر: سرکار خانم دکتر فاطمه قهرمانی مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک پزشکی آدرس : مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) دانشکده پیراپزشکی بال سبز طبقه اول کد پستی: 3848176941 تلفن :8-34173503 داخلی 356 پست الکترونیکی :f.ghahramani@arakmu.ac.ir   کارشناس: سرکار خانم مهسا مخلص آبادی مدرک تحصیلی: کارشناسی مامایی آدرس : مجتمع دانشگاهی ...

تماس با ما

دفتر ریاست دانشکده جناب آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی : 34173526-086 معاونت آموزشی دانشکده ----- :34173511-086            مسئول آموزش دانشکده سرکارخانم جعفری :34173502 -086  الی 8 داخلی 268 آموزش دانشکده پیراپزشکی خانم ها :نوربهشت - معطی و مخلص آبادی و آقای سلیمی  34173502 الی  8 داخلی 299   پست الکترونیکی دانشکده: paramed@arakmu.ac.ir  

ریاست

ریاست دانشکده پیراپزشکی: جناب آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک پزشکی مرتبه علمی: استاد یار پست الکترونیک :b.medphy@arakmu.ac.ir رزومه کاری (CV)    

معاونت آموزشی و پژوهشی

مدرک تحصیلی: ----- مرتبه علمی: -----   اطلاعات تماس----- آدرس محل کار : اراک- سردشت - میدان بسیج مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم- دانشکده پیراپزشکی شماره تماس: 34173511-086 شماره نمابر: 34173526-086 پست الکترونیک : رزومه کاری (CV)

شورای آموزشی دانشکده

شورای آموزشی دانشکده

اعضاء شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی گروه آموزشی   آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی (ریاست دانشکده)     دکترای فیزیک پزشکی   فیزیک پزشکی   خانم مریم جعفری ( مسئول آموزش و دبیر شورای آموزشی دانشکده)       کارشناس پرستاری     پرستاری آقای دکتر احسان اله غزنوی راد     دکترای باکتری شناسی پزشکی   میکروب شناسی و ایمنی شناسی   خانم ...

فرآیند های آموزشی

فرایند های آموزشی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی اراک           فرایند و روند کار ثبت نام و انتخاب واحد  فلوچارت ثبت نام و انتخاب واحد فرایند و روند کار اخذ درس به صورت معرفی به استاد فلوچارت اخذ درس بصورت معرفی به استاد فرایند صدور گواهی اشتغال به تحصیل فلوچارت ...

شورای پژوهشی دانشکده

شورای پژوهشی دانشکده

اعضاء شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی     نام و نام خانوادگی     آخرین مدرک تحصیلی   گروه آموزشی   آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی (ریاست دانشکده)       دکتری فیزیک پزشکی   فیزیک پزشکی    آقای محمودخسروی (دبیر شورای پژوهشی دانشکده)     کارشناس ارشد خونشناسی   خون شناسی   آقای دکتر احسان اله غزنوی راد       دکترای باکتری شناسی پزشکی   میکروب شناسی و ایمنی شناسی   خانم دکتر فریده جلالی ...

برنامه هفتگی اعضای هیات علمی

آقای دکتر احسان اله غزنوی راد آقای دکتر سعید چنگیزی آشتیانی آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی آقای محمود خسروی خانم دکتر فریده جلالی مشایخی خانم دکتر فاطمه سیف خانم دکتر فاطمه قهرمانی خانم منصوره کریمی کیا  

علوم آزمایشگاهی

علوم آزمایشگاهی

مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته رشته / رشته های تحصیلی: علوم آزمایشگاهی هدف: تربیت نیروی انسانی متخصص در سطح کارشناسی علوم آزمایشگاهی به منظور تأمین نیازهای آزمایشگاههای بالینی وتخصصی معرفی گروه علوم آزمایشگاهی سمت نام  ونام خانوادگی مدرک تحصیلی مدیر گروه   جناب آقای دکتر احسان ا له غزنوی راد (مرتبه علمی:استاد)   دکتری باکتری شناسی پزشکی  CV اعضاء هیئت علمی جناب آقای دکتر احسان ا ...

هوشبری

هوشبری

مقاطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته رشته /رشته های تحصیلی : هوشبری هدف: تربیت نیروی انسانی کارآمد که بتوانند به عنوان دستیار زیر نظر متخصص هوشبری در اتاق عمل و اتاق ریکاوری انجام وظیفه نمایند. معرفی گروه هوشبری مدیر گروه     اعضاء هیئت علمی جناب آقای دکترهوشنگ طالبی (مرتبه علمی:استادیار) سرکار خانم دکتر شیرین ...

تکنولوژی پرتو درمانی

تکنولوژی پرتو درمانی

مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته رشته / رشته های تحصیلی: تکنولوژی پرتودرمانی (رادیوتراپی) هدف:آموزش دانشجویان در زمینه روشهای رادیوتراپی و تصویر برداری معمولی و آموزش فنون مقدماتی معرفی گروه تکنولوژی پرتودرمانی مدیر گروه جناب آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی (مرتبه علمی:استادیار) دکترای فیزیک پزشکی - CV   اعضاء هیئت علمی جناب آقای ...

تکنولوژی پرتوشناسی

تکنولوژی پرتوشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته رشته / رشته های تحصیلی: تکنولوژی پرتو شناسی (رادیولوژی) هدف:آموزش دانشجویان در زمینه روشهای تصویر برداری معمولی و تخصصی پرتوشناسی و آموزش فنون مقدماتی معرفی گروه تکنولوژی پرتوشناسی مدیر گروه سرکار خانم دکتر فاطمه سیف (مرتبه علمی:استادیار) دکترای فیزیک پزشکی - CV اعضاء هیئت علمی جناب آقای ...

آزمایشگاه بیوشیمی

آزمایشگاه بیوشیمی

گروه بیوشیمی که شامل تغذیه، ژنتیک و بیوشیمی می‏باشد، دارای آزمایشگاهی به مساحت تقریبی 100 متر مربع می‏باشد که زیرنظر این گروه اداره می‏شود. در این آزمایشگاه، آزمایشات شیمی عمومی، بیوشیمی عمومی، بیوشیمی بالینی وشیمی تجزیه برای دانشجویان رشته‏ های مختلف ...

آزمایشگاه فیزیولوژی

آزمایشگاه فیزیولوژی

 آزمایشگاه فیزولوژی با استفاده از منابع و فن آوری نوین، ابزار لازم برای مطالعه و تحقیق را برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان علاقه مند فراهم می سازد تا به تولید و نشر علم بپردازند، همچنین با ارتقای مستمر کیفیت ...

آزمایشگاه بیوفیزیک و فیزیک پزشکی

آزمایشگاه بیوفیزیک و فیزیک پزشکی

 آزمایشگاه بیوفیزیک و فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی با امکانات آموزشی متعددی جهت برگزاری دروس عملی فیزیک منظور شده است . کارشناس : جناب آقای یداله فتحی (دارای مدرک کارشناسی ارشد فیزیک ) رشته هایی که درس عملی فیزیک یا فیزیک پزشکی دارند و همچنین ...

آزمایشگاه بافت شناسی و آسیب شناسی

آزمایشگاه بافت شناسی و آسیب شناسی

این آزمایشگاه جهت برگزاری کلاس های عملی آزمایشگاه ارائه شده در هر ترم و امتحانات، ارائه خدمات آزمایشگاهی به نحو مطلوب به دانشجویان رشته های مختلف دانشکده ها (پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، مامائی و پرستاری) تلاش در جهت تجهیز آزمایشگاه ها، ...

آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی

آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی

 آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی شامل دو بخش می باشد: الف) آزمایشگاه آموزشی      1- آزمایشگاه آموزشی پزشکی : در این آزمایشگاه تصاویر انگل شناسی به وسیله ویدئو پرژکتور و لام های آموزشی در زیر میکروسکوپ و همچنین فعالیت های عملی به دانشجویان آموزش داده ...

آزمایشگاه میکروب شناسی

آزمایشگاه میکروب شناسی

آزمایشگاه میکروب شناسی با ظرفیت کاری 30 دانشجو در واحد زمان و با در اختیار داشتن تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی مطابق با استانداردهای جهانی موجود شامل : میکروسکوپ نوری انکوباتور CO2 دار انکوباتور37 درجه PH متر دیجیتال تانک ازت هود لامینار فریزر 70 درجه و سروفیوز   با ارائه خدمات آموزشی ...

سالن تشریح

سالن تشریح

دارای 2 تخت تشریح و 3 جسد می‏باشد. متوسط تعداد دانشجویان در هر کلاس عملی حدود 15 نفر می‏باشد. سالن تشریح بیشتر مورد استفاده دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی است. دانشجویان رشته ‏های دیگر با ساعات محدود از آن استفاده می‏کنند. ...

سالن مولاژ

سالن مولاژ

سالن مولاژ بیشتر مورد استفاده عملی دانشجویان غیرپزشکی (شامل دندانپزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی) می باشد. بخش استخوان شناسی مورد استفاده عملی دانشجویان پزشکی است. به ازاء هر واحد درسی، دانشجویان به مدت 34 ساعت در طول ترم در سالن مولاژ ...

آزمایشگاه هماتولوژی

آزمایشگاه هماتولوژی

در این آزمایشگاه، آزمایشات هماتولوژی، هورمون، ایمونوهماتولوژی وزیست شناسی برای دانشجویان رشته‏ علوم آزمایشگاهی پیراپزشکی انجام می‏شود. کلاسهای آزمایشگاه که با ظرفیت 20-15 نفر برگزار می‏گردد زیر نظر مدرس مربوطه و کارشناس آزمایشگاه انجام می‏گیرد.     کارشناس: سرکارخانم مینو گلستانی (دارای مدرک ...

آزمایشگاه ایمونولوژی

آزمایشگاه ایمونولوژی

درس ایمونولوژی یکی دیگر از دروس مهم و اصلی مقطع علوم پایه محسوب می گردد. این آزمایشگاه با ظرفیت 35 نفر امکان انجام آزمایشات مختلف توسط گروههای دانشجویان را فراهم آورده است. آزمایشات جهت یادگیری گروههای مختلف پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی , ...