مسئول اساتید مشاور

تعداد بازدید:۱۹۰۸

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر معصومه زنگنه

سمت: مسئول اساتید مشاور

مدرک تحصیلی : Ph.D فیزیک پزشکی

نشانی: اراک - میدان بسیج  - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) - طبقه همکف بال قرمز 

کد پستی: 3848176941

تلفن :8-34173503 داخلی 192

پست الکترونیکی: m.zangeneh@arakmu.ac.ir

رزومه کاری(CV)

Avatar

       شرح وظایف

  • پیشنهاد انتصاب استاد مشاور به اداره آموزش و معاونت آموزشی از بین اعضاء واجد شرایط
  • نظارت بر نحوه فعالیت استادان مشاور
  • تقسیم دانشجویان بین استادان مشاور قبل از انتخاب واحد هر نیمسال تحصیلی
  • تحویل گرفتن برنامه حضور استادان مشاور در هر نیمسال تحصیلی و اطلاع رسانی آن به اداره آموزش
  • جمع بندی فرم گزارش عملکرد تکمیل شده توسط استادان مشاور و ارسال به معاونت آموزشی
  • جمع بندی نتایج ارزیابی عملکرد استادان مشاور که توسط دانشجویان انجام شده است و ارسال به معاونت آموزشی
  • نیاز سنجی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی استادان مشاور
  • برنامه ریزی جلسات ماهانه با استادان مشاور و معاونت آموزشی
  • اطلاع رسانی کلیه آیین نامه ها و مقررات مربوط به اساتید مشاور

 
برگرفته از آیین نامه استاد راهنمای تحصیلی، شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
 

 

 

 

کلید واژه ها: مسئول اساتید مشاور دانشکده پیراپزشکی اراک دکتر فاطمه قهرمانی

آخرین ویرایش۰۷ بهمن ۱۴۰۲