آرشیو اخبار

۱۲۰ پرونده تخلف بهداشتی به مراجع قضایی اراک ارسال شد

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان اراک گفت: ۱۲۰ پرونده تخلف بهداشتی مربوط به مراکز و اماکن کسب و هیات‌های مذهبی، یک ماه اخیر به مراجع قضایی اراک ارسال شد که ۴۰ پرونده مربوط به رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی از سوی هیات‌های مذهبی بود.

ادامه مطلب