اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

حوادث ترافیکی

دکتر علی ارجمند گفت: یکی از مشکلاتی که به دنبال صنعتی شدن جوامع اتفاق افتاده مشکل مصدومیت با خودروها و اتومبیل ها است .

ادامه مطلب

بعد از سه سال

رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک: با توجه به سویه کرونا به دستورالعمل‌های بهداشتی توجه شود.

ادامه مطلب