اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

توصیه های تغذیه ای در را هپیمایی اربعین حسینی

در حین سفر نباید با یک انتخاب ناآگاهانه در غذا خوردن، لذت سفر را با بیماری به کام خود و همراها نمان تلخ کنیم. انتخاب آگاهانه مواد غذایی سالم و بهداشتی می تواند یک عامل مهم در سلامت شما و دیگراعضای خانواده تان و کاهش خطرات بیماریهای قابل انتقال به وسیله مواد غذایی باشد.

ادامه مطلب

۱۵۰ مادر باردار و ۴۵۰ کودک زیر ۶ سال در استان در صف انتظار بسته های کمک تغذیه ای هستند

مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: به مادران و کودکان سنین پایین که با تهدید سوء تغذیه شناسایی می شوند، بسته های کمکی اهدا می شود که تعدادی از آنها هنوز باقی مانده اند.

ادامه مطلب