آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۳۲ مورد از کل ۳۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
پیشگیری از سوانح و حوادثفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
پیشگیری از سوانح و حوادثفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
پیشگیری از سوانح و حوادثفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
پیشیگیری از سوانح و حوادثفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
پیشگیری از سوانح و حوادثفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
متن آموزشی چهارشنبه سوریفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
آموزش آبشاری فشارخونفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
دستورالعمل اجرایی ومحتوای آموزشی پیشگیری وتشخیص زودهنگام سرطان پستان،دهانه رحم وروده بزرگفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
درمان دارویی دیابتStandards of Medical Care in Diabetes - ۲۰۱۸-کنفرانس علمی آبان ماه۹۷فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
پیشگیری از سکته مغزیفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
پیشگیری از سکته های قلبیفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
پیشگیری از سکته های قلبیفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر