بخش جنرال

تعداد بازدید:۱۱۱۲

رئیس بخش: دکتر الماس خاتمی(متخصص داخلی)

سرپرستار بخش: سرکار خانم فاطمه نوروزی

تلفن :08635453583

تلفن داخلی:204

تعداد تخت فعال داخلی: 15تخت+2 تخت ایزوله

تعدا تخت نوزادان: 6 تخت

تعداد تخت اطفال: 6 تخت + 2 تخت ایزوله

موقعیت بخش: طبقه دوم

ساعات ارائه خدمت: به صورت شبانه روزی

روزهای ملاقات: در حال حاضر به دلیل شیوع بیماری کرونا امکان ملاقات بیماران امکان‌پذیر نمی‌باشد.

خدمات تحت پوشش: بستری بیماران با اندیکاسیون بیماری های داخلی اطفال و نوزادان فتوتراپی نوزادان

توضیحات:-

کلید واژه ها: کارشناس پرستاری بخش داخلی تماس تلفن نوروزی

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۴۰۱