حوزه ریاست

تعداد بازدید:۲۳۴۲

 

نام و نام خانوادگی

دکتر رامین پرویزراد

مرتبه علمی

استادیار

رشته تحصیلی

طب اورژانس

عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

 

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۳۹۸