CV اعضای هیات علمی گروه زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی

تعداد بازدید:۱۶۹

-دکتر هادی کرمی

-دکتر مهدیه موندنی زاده

-دکتر مریم درویش

*برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به لینک ذیل مراجعه نمایید. برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به لینک ذیل مراجعه نمایید.

https://arakmu.ac.ir/school-medicine/fa/page/5538/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C

کلید واژه ها: cv اعضا هیات علمی زیست فناوری

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۳۹۹