ارتوپدی

تعداد بازدید:۴۲۵۰

مدیر گروه: دکتر مهران اعظمی

اعضای گروه ارتوپدی

نام و نام خانوادگی

مقطع

مرتبه علمی

لینک رزومه پژوهشی

دکتر مهران اعظمی

دکترای تخصصی پزشکی / ارتوپدی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Mehran_Azami

دکتر حسینعلی هادی

دکترای تخصصی پزشکی / ارتوپدی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Hoseinali_Hadi

دکتر احمد رضا بهروزی

دکترای تخصصی پزشکی / ارتوپدی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Ahmadreza_Behroozi

دکتر امیرحسین مرادی

دکترای تخصصی پزشکی / ارتوپدی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Amirhosein_Moradi

کلید واژه ها: ارتوپدی

آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۴۰۰