بیوشیمی و ژنتیک

تعداد بازدید:۵۳۳۵

                    

 -معرفی گروه

-رسالت و اهداف

-برنامه آموزشی دانشجویان ارشد بیوشیمی

-اعضای هیات علمی

-CV اعضای هیات علمی

-اعضای پیشکسوت هیات علمی

-کارشناس گروه بیوشیمی و ژنتیک


 

 

*برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به لینک ذیل مراجعه نمایید. برای مشاهده و دسترسی به طرح درس های اعضای محترم هیات علمی به لینک ذیل مراجعه نمایید.

https://arakmu.ac.ir/school-medicine/fa/page/5538/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C


 

 

کلید واژه ها: بیوشیمی ژنتیک

آخرین ویرایش۰۶ اسفند ۱۳۹۹