بیوشیمی و ژنتیک

تعداد بازدید:۴۰۳۰

مشخصات گروه :
•    نام گروه: بیوشیمی و ژنتیک 
•    مدیرگروه : خانم دکتر جلالی مشایخی

 

معرفی گروه : 

گروه آموزشی بیوشیمی پزشکی در طبقه دوم – بال سبز دانشکده پزشکی  قرار دارد و از سال 1366همراه با سایر رشته های علوم پایه با عنوان گروه علوم پایه فعالیت خود را آغاز کرد  و در سال 1372 رشته بیوشیمی به همراه رشته های تغذیه و ژنتیک به عنوان یک گروه مستقل درنظر گرفته شد.در سال 1393 گروه تغذیه مستقل و در حال حاضر تحت عنوان گروه بیوشیمی و ژنتیک در حال فعالیت می باشد.در این گـروه دروس بیوشیمی ( نظری و عملی ) به  دانشجـویان پزشکی، دندانپزشکی،  تغذیـه، مامایی، پرستاری، علوم آزمایشـگاهی، بهداشت ، اتاق عمل ، گفتاردرمانی، هوشبری و شنوایی سنجی و رشته های تحصیلات تکمیلی شامل کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی ، بیوتکنولوژی، مشاوره در مامایی، پرستاری کودکان و میکروب شناسی تـدریس می¬گردد. هدف از آموزش بیوشیمی برای دانشجویان ، آشنایی با ترکیب اجزا و ساختار مواد موجود در سیستم های زنده و واکنش های شیمیایی انجام شده در این سیستم ها  می باشد. آشنایی با علم بیوشیمی ، باعث درک بهتری از مکانیسم بیماریها می شود. هم چنین واحد ژنتیک جهت رشته¬های ذکر شده در بالا تدریس می¬شود.
گروه بیوشیمی شامل دو آزمایشگاه آموزشی و تحقیقاتی می باشد .در آزمایشگاه آموزشی ، دانشجویان با روش سنجش پارامترهای بیوشیمی در سرم و ادرار آشنا می شوند.آزمایشگاه تحقیقاتی به دانشجویان کارشناسی ارشد ، دکترای حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی  و اساتید علاقه مند به تحقیق و پژوهش ارائه خدمات میدهد.
اسامی مدیران آموزشی گروه از ابتدا تاکنون 
•    دکتر حیدر فراهانی پنج دوره ( بیوشیمیست) سال1371تا سال 1378، 1381 تا 1386
•    دکتر رضا مشهدی بوجار یک دوره ( بیوشیمیست) سال 1378 تا سال 1380
•    دکتر محمود رضا نخعی (تغذیه) یک دوره سال 1386 تا سال 1388
•    دکتر عبدالرحیم صادقی (ژنتیک) یک دوره سال 1388 تا سال 1390
•    دکتر زهرا سالمی یک دوره ( بیوشیمیست) سال 1390 تا سال 1392
•    دکتر هادی انصاری هادیپور یک دوره ( بیوشیمیست) سال 1392 تا سال 1394
•    دکتر علی خسرو بگی یک دوره ( بیوشیمیست) سال 1394 تا سال 1396
•    دکتر فریده جلالی مشایخی یک دوره در حال حاضر( بیوشیمیست) سال 1396 تا کنون
 

مدیر گروه: دکترفریده جلالی مشایخی

اعضای گروه بیوشیمی و ژنتیک

نام و نام خانوادگی

مقطع

مرتبه علمی

لینک رزومه پژوهشی

دکتر فریده جلالی مشایخی

دکترای تخصصی (PhD) / بیوشیمی بالینی

استادیار

mashayekhif@arakmu.ac.ir

دکتر فاطمه ایمان پرست

دکترای تخصصی (PhD) / بیوشیمی بالینی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Imanparast

دکتر علی خسروبیگی

دکترای تخصصی (PhD) / بیوشیمی

استاد

https://isid.research.ac.ir/Ali_Khosrowbeygi

دکتر زهرا سالمی

دکترای تخصصی (PhD) / بیوشیمی

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Zahra_Salemi

دکتر حیدر فراهانی

دکترای تخصصی (PhD) / بیوشیمی

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Heidar_Farahani

دکتر میلاد غلامی

دکترای تخصصی (PhD) / ژنتیک انسانی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Milad_Gholami

دکتر هادی انصاری هادیپور

دکترای تخصصی (PhD) / بیوشیمی

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Hadi_Ansarihadipour

کارشناسان گروه :


    فرنگیس ملک محمدی کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی
    نرگس ملا محمدی کارشناس آزمایشگاه تحقیقات بیوشیمی
    محدثه عظیمیکارشناس آزمایشگاه آموزشی تحقیقات بیوشیمی
 

 آشنایی با واحد های بیوشیمی دانشجویان پزشکی :

بیوشیمی سلول و ملکول (تئوری و عملی )- ترم اول ارائه می شود .– در این درس دانشجو با ساختار و عملکرد ترکیبات مهم بدن شامل آب ، تامپون ، اسید های آمینه ، کربوهیدرات ، لیپید ، آنزیم ها ، ویتامین ها ، نوکلئوتید ها و هم چنین فرایند همانند سازی ژن ، نسخه برداری و پروتئین سازی آشنا می شود .هم چنین در واحد عملی روش کیفی جهت شناسایی ترکیبات بیوشیمیایی و تعیین غلظت آنها را یاد می گیرد.
بیوشیمی دیسیپلین : (تئوری و عملی )- ترم دوم ارائه می شود – در این درس دانشجو با اهمیت واکنش های فسفوریلاسیون - اکسیداتیوو مسیر های متابولیسمی کربوهیدرات ها ، لیپید ، لیپوپروتئین ، اسید های امینه و heme  ، تنظیم مسیرهای فوق  و بیماری های مرتبط با این مسیر های متابولیسمی مانند دیابت ، افزایش کلسترول خون و... اشنا می شوند. هم چنین در واحد عملی ،تعیین غلظت برخی از پارامتر های بیوشیمیایی  و آنالیز شیمیایی ادرار را یاد می گیرد.
بیوشیمی هورمون (تئوری)- ترم سوم ارائه می شود– در این درس دانشجویان با اهمیت و نقش هورمون های مختلف شامل هورمونهای هیپوتالاموس ، هیپوفیز ، تیروئید، پارا تیروئید، بخش قشری و مرکزی غده فوق کلیه و هورمون های جنسی ، نحوه تنظیم هورمون ها و بیماری های مرتبط با انها اشنا می شود .
بیوشیمی کلیه : (تئوری)- ترم سوم ارائه می شود. در این درس دانشجو با عناصر مهم بدن شامل کلسیم ، فسفر ، آهن ، منیزیم ، مس ... و اختلالات PH  شامل اسیدوز و آلکالوز تنفسی و متابولیکی و هم چنین اختلالات آب آشنا می شود .
کارشناسی ارشدبیو شیمی بالینی :
دوره کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی از سال 1390 مشترک با همدان و از سال 1396 بطور مستقل در گروه راه اندازی گردید.
-    در هر دوره 5-4 دانشجوی ارشد از طریق آزمون کارشناسی ارشد پذیرفته می شوند و در حال حاضر 9 دانشجوی ارشد مشغول تحصیل می باشد. دوران تحصیل دانشجویان ارشد بین 5 تا 6 ترم تحصیلی می باشد.
-    در ارائه درس مربوط به دانشجویان ارشد ، تقریبا در هر درس سه استاد مشارکت دارد.
-    دانشجویان ارشد بر اساس فعالیت کلاسی ، سمینار داخل کلاسی و امتحان پایان ترم ارزیابی می شوند. نمره هر استاد متناسب با تعداد جلسات می باشد.
-    مشاوره : دانشجویان ارشد به انتخاب خود یکی از اساتید را به عنوان مشاوره (مشاوره (تحصیلی و....)  انتخاب می کنند.
-    
-    آشنایی با واحد¬های ژنتیک پزشکی دانشجویان پزشکی 
-    ژنتیک پزشکی¬(تئوری): ترم 6 ارائه می¬شود. در این درس دانشجو با جایگاه ژنتیک پزشکی در نظام سلامت، ساختار ژنوم، جهش¬های مولکولی و کروموزومی، روش¬های شناسایی جهش¬ها، انواع الگوهای توارثی، بیماری¬های شایع تک¬ژنی-کروموزومی و پیچیده ژنتیکی، انواع تراتوژن¬ها و ناهنجاری¬های مادرزادی، اپی¬ژنتیک و بیماری¬های مرتبط با آن، تشخیص ژنتیکی قبل و بعد از تولد، تشخیص قبل از لانه گزینی، اصول مشاوره ژنتیک و ریسک وقوع مجدد بیماری¬های ژنتیکی، ژنتیک سرطان و روش¬های مهم تشخیص ژنتیکی آن، پزشکی شخصی، فارماکوژنتیک، ایمنوژنتیک، روش¬های مهندسی ژنتیک، ژن درمانی و رویکردهای شناسایی، پیشگیری و درمان بیماری¬های ژنتیکی آشنا می¬شود.
        پایان نامه دانشجویان ارشد:
-    توزیع دانشجویان جهت انتخاب پایان نامه به صورتی است هر استاد در هر ورودی یک دانشجو دارد و انتخاب استاد توسط دانشجو اختیاری است.
کتاب هایی که تاکنون توسط اساتید گروه به چاپ رسیده است:
-    بیوشیمی برای دانشجویان پزشکی و علوم آزمایشگاهی چاپ 1393 ، خانم دکتر زهرا سالمی انتشارات نشر نویسنده
-    آزمایشات بیوشیمی بالینی Iدکتر حیدر فراهانی ،سال چاپ 1396 ، انتشارات ارسطو (چاپ و نشر ایران).
-    توالی¬یابی نسل جدید در ژنتیک پزشکی(چالش¬ها و موردها)، دکتر میلاد غلامی، سال چاپ 1397، انتشارات جهاد دانشگاهی اراک
-    تجزیه و تحلیل DNA در پزشکی قانونی، دکتر میلاد غلامی، سال چاپ 1397، انتشارات جهاد دانشگاهی اراک
-    سیتوژنتیک یالینی در یک نگاه، دکتر میلاد غلامی، سال چاپ 1397، انتشارات جهاد دانشگاهی اراک
 

 

کلید واژه ها: بیوشیمی ژنتیک

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۳۹۹