گوش ، حلق ، بینی

گروه گوش و حلق وبینی(کلینیک امام رضا)

مرتبه علمی

دکتر فرزاد زمانی برسری

استادیار

دکتر نرگس ناصری

استادیار

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۲۴۳