آمار زیستی

تعداد بازدید:۲۰۷۵

مدیر گروه: دکتر .محمد رفیعی

اعضای گروه آمار زیستی

نام و نام خانوادگی

مقطع

مرتبه علمی

لینک رزومه پژوهشی

دکتر محمد رفیعی

دکترای تخصصی (PhD) / آمار زیستی

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Rafiei

دکتر اعظم مسلمی

دکترای تخصصی (PhD) / آمار زیستی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Azam_Moslemi

کلید واژه ها: آمار زیستی

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۳۹۹