معارف اسلامی

گروه معارف 

مرتبه علمی

بهمن توان

استادیار

حسن جعفری پور

مربی

دکتر سید عبدا...  محمودی

استادیار

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۰۱۶