رئیس دانشکده

تعداد بازدید:۶۱۳۲

 دکتر رامین پرویزراد
 طب اورژانس

عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

کلید واژه ها: رئیس دانشکده

آخرین ویرایش۱۷ خرداد ۱۴۰۰