فارماکولوژی

تعداد بازدید:۴۸۴۰

مدیر گروه: دکترعباس علیمرادیان

   اعضای هیات علمی گروه فارماکولوژی

   طرح درس های اعضاء هیات علمی گروه فارماکولوژی

اعضای گروه فارماکولوژی

نام و نام خانوادگی

مقطع

مرتبه علمی

لینک رزومه پژوهشی

دکتر عباس علیمرادیان

دکترای تخصصی (PhD) / داروشناسی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Abbas_Alimoradian

دکتر رضا رحیمی

دکترای تخصصی (PhD) / داروشناسی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Reza_Rahimi

کلید واژه ها: فارما