فارماکولوژی

ردیف

گروه فارماکولوژی

مرتبه علمی

1

دکتر عاطفه امینیان

استادیار

2

دکتر عباس علیمرادیان

استادیار

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۱۱۳