عفونی

گروه عفونی(ولیعصر )

مرتبه علمی

دکتر علیرضا آموزنده

مربی

دکتر فرشیده دیدگر

استادیار

دکتر نادر زرین فر

دانشیار

دکتر حسین سرمدیان

دانشیار

دکتر معصومه صوفیان

استاد

دکتر علی اصغر فرازی

استاد

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۹۳۳