عفونی

تعداد بازدید:۵۰۰۳

مدیر گروه: دکترعلی اصغر فرازی

اعضای گروه عفونی

نام و نام خانوادگی

مقطع

مرتبه علمی

لینک رزومه پژوهشی

دکتر معصومه صوفیان

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری های عفونی

استاد

https://isid.research.ac.ir/Masoomeh_Sofian

دکتر علی اصغر فرازی

دکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)پیشگری و کنترل عفونت های بیمارستانی

استاد

https://isid.research.ac.ir/Aliasghar_Farazi

دکتر علیرضا آموزنده نوباوه

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری های عفونی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Alireza_Amouzandehnobaveh

دکترنادر زرین فر

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری های عفونی

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Nader_Zarinfar

دکتر حسین سرمدیان

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری های عفونی

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Hosein_Sarmadian

دکتر فرشیده دیدگر

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری های عفونی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Farshideh_Didgar

دکتر حسین مظاهرپور

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری های عفونی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Hosein_Mzaherpour

کلید واژه ها: بیهوشی

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۹