عفونی

تعداد بازدید:۵۹۲۷

مدیر گروه: دکتر نادر زرین فر

 طرح درس های اعضاء هیات علمی گروه عفونی

اعضای گروه عفونی

نام و نام خانوادگی

مقطع

مرتبه علمی

لینک رزومه پژوهشی

دکتر معصومه صوفیان

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری های عفونی

استاد

https://isid.research.ac.ir/Masoomeh_Sofian

دکترنادر زرین فر

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری های عفونی

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Nader_Zarinfar

شیوا شبانی دکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) / بیماری‌های عفونی استادیار https://isid.research.ac.ir/Shiva_Shabani

دکتر حسین سرمدیان

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری های عفونی

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Hosein_Sarmadian

دکتر فرشیده دیدگر

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری های عفونی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Farshideh_Didgar

دکتر حسین مظاهرپور

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری های عفونی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Hosein_Mzaherpour

کلید واژه ها: بیهوشی