عفونی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت/ رتبه

تلفن

پست الکترونیک

CV

محل خدمت

1

معصومه صوفیان

بورد تخصصی

استاد

08632241411

 

 

بیمارستان ولیعصر

2

علی اصغر فرازی

بورد تخصصی

فلوشیپ

استاد

08632241411

 

 

بیمارستان ولیعصر

3

حسین سرمدیان

بورد تخصصی

دانشیار

08632241411

 

 

بیمارستان ولیعصر

4

نادر زرین فر

بورد تخصصی

دانشیار

08632241411

 

 

بیمارستان ولیعصر

5

فرشیده دیدگر

بورد تخصصی

استادیار

08632241411

 

 

بیمارستان ولیعصر

6

حسین مظاهرپور

بورد تخصصی

استادیار

08632241411

 

 

بیمارستان ولیعصر

7

افشین بابایی

بورد تخصصی

غیر هیئت علمی

08632241411

 

 

بیمارستان امیر المومنین

آخرین ویرایش۳۰ فروردین ۱۳۹۹
تعداد بازدید:۱۲۷۶