قلب و عروق

گروه قلب و عروق(امیرکبیر)

مرتبه علمی

دکتر علیرضا علی سعیدی

استادیار

دکتر ولی اله خدیر شربیانی

استادیار

دکتر سعید صدرنیا

استادیار

دکتر الهام فراهانی

استادیار

دکتر نویدرضا مشایخی

استادیار

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۶۴۶