قلب و عروق

تعداد بازدید:۳۸۰۵

گروه قلب و عروق(امیرکبیر)

مرتبه علمی

دکتر علیرضا علی سعیدی

استادیار

دکتر ولی اله خدیر شربیانی

استادیار

دکتر سعید صدرنیا

استادیار

دکتر الهام فراهانی

استادیار

دکتر نویدرضا مشایخی

استادیار

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۳۹۷