داخلی مغز و اعصاب

تعداد بازدید:۴۲۸۷

مدیر گروه: دکتر کیوان قسامی

اعضای گروه

نام و نام خانوادگی

مقطع

مرتبه علمی

لینک رزومه پژوهشی

دکتر فردین فرجی

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌ های مغز و اعصاب

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Fardin_Faraji

دکتر کیوان قسامی

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌ های مغز و اعصاب

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Keyvan_Ghasami

دکتر محسن ابراهیمی منفرد

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌ های مغز و اعصاب

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Mohsen_Ebrahimimonfared

دکتر علیرضا رضایی آشتیانی

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌ های مغز و اعصاب

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Alireza_RezaeeAshtiani

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۹