داخلی مغز و اعصاب

گروه داخلی مغز واعصاب(امیرالمومنین)

مرتبه علمی

دکتر محسن ابراهیمی منفرد

استادیار

دکتر علیرضا رضایی آشتیانی

استادیار

دکتر فردین فرجی

استادیار

دکتر کیوان قسامی

استادیار

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۶۲۰