روانپزشکی

تعداد بازدید:۶۲۸۱

مدیر گروه: دکترمهران شایگان فرد

اعضای گروه روانپزشکی

نام و نام خانوادگی

مقطع

مرتبه علمی

لینک رزومه پژوهشی

 دکترحمیدرضا جمیلیان

دکترای تخصصی پزشکی / روانپزشکی

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Hamidreza_Jamilian

دکتر مصطفی نوکنی

دکترای تخصصی پزشکی / روانشناس بالینی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Mostafa_Nokani

دکترمهران شایگان فرد

دکترای تخصصی پزشکی / روانپزشکی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Mehran_Shayegan

دکتر آنیتا علاقمند

دکترای تخصصی پزشکی / روانپزشکی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Anita_Alaghmand

دکترزهرا شامرادی

دکترای تخصصی پزشکی / روانپزشکی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Zahra_Shamoradi

دکترفریده رنجبران

دکترای تخصصی پزشکی / روانپزشکی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Farideh_Ranjbaran

 

کلید واژه ها: روانپزشکی

آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۴۰۰