فیزیولوژی و فیزیک پزشکی

مشخصات گروه :
•    نام گروه: فیزیولوژی و فیزیک پزشکی
•    مدیرگروه : آقای دکتر حاجی هاشمی

معرفی گروه:

رسالت گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک در راستای سیاست های معاونت آموزشی دانشگاه ارائه خدمات در حیطه آموزشی و پژوهشی است . این گروه با به کار گیری اعضای هیئت علمی متخصص در رشته های فیزیولوژی و فیزیک پزشکی به آموزش دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه پرداخته و آن ها را برای ورود به مقطع بالینی آماده نموده تا به کارگیری مطالب آموخته شده به عنوان پزشکان توانمند به جامعه خدمت کنند. همچنین در آموزشدروس فیزیولوژی و فیزیک پزشکیبه دانشجویان سایر دانشکده ها متناسب با سرفصل های مورد نیاز تلاش می نماید تا بتوانند در آینده به جامعه خدمت نمایند.
هم چنین گروه به تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژی  می پردازد و امید است با تلاش مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک در آینده ای نزدیک در تربیت دانمشجویان مقطع دکتری تخصصی فیزیولوژی نیز سهیم باشد.
 

اعضای هیئت علمی 

ردیف

نام و نام خانوادگی

گرایش تحقیقاتی

سمت/ رتبه

تلفن

پست الکترونیک

رزومه

محل خدمت

1

سعید چنگیزی آشتیانی

فیزیولوژی کلیه

اندوکرینولوژی

طب سنتی

استاد

08634173504

داخلی 438

 

ashtiyani@yahoo.com

رزومه

دانشکده پزشکی

2

محمدرضا پالیزوان

فیزیولوژی اعصاب

استاد

08634173503

داخلی 354

palizvan@yahoo.com

رزومه

دانشکده پزشکی

3

مهدی صادق

فیزیولوژی اعصاب

دانشیار

08634173505

داخلی 352

sadegh.mehdi@gmail.com

رزومه

دانشکده پزشکی

4

سعید حاجی هاشمی

فیزیولوژی کلیه

اندوکرینولوژی

استادیار

08634173502

داخلی 354

hajihashemi@arakmu.ac.ir

رزومه

دانشکده پزشکی

5

سعید پژوهان  

فیزیولوژی تنفس

استادیار

08634173506

داخلی 352

saeedpazhoohan@gmail.com

رزومه

دانشکده پزشکی

6

هما سلیمانی

 

استادیار

08634173507

داخلی 226

dr.hsoleimani@arakmu.ac.ir

رزومه

دانشکده پزشکی

آخرین ویرایش۳۰ فروردین ۱۳۹۹
تعداد بازدید:۳۲۵۸