فیزیولوژی و فیزیک پزشکی

مشخصات گروه :
•    نام گروه: فیزیولوژی و فیزیک پزشکی
•    مدیرگروه : آقای دکتر حاجی هاشمی

معرفی گروه:

رسالت گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک در راستای سیاست های معاونت آموزشی دانشگاه ارائه خدمات در حیطه آموزشی و پژوهشی است . این گروه با به کار گیری اعضای هیئت علمی متخصص در رشته های فیزیولوژی و فیزیک پزشکی به آموزش دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه پرداخته و آن ها را برای ورود به مقطع بالینی آماده نموده تا به کارگیری مطالب آموخته شده به عنوان پزشکان توانمند به جامعه خدمت کنند. همچنین در آموزشدروس فیزیولوژی و فیزیک پزشکیبه دانشجویان سایر دانشکده ها متناسب با سرفصل های مورد نیاز تلاش می نماید تا بتوانند در آینده به جامعه خدمت نمایند.
هم چنین گروه به تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژی  می پردازد و امید است با تلاش مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک در آینده ای نزدیک در تربیت دانمشجویان مقطع دکتری تخصصی فیزیولوژی نیز سهیم باشد.
 

اساتید گروه

مرتبه علمی

رایانامه و تلفن تماس اداری

رزومه

گرایش تحقیقاتی

دکتر سعید حاجی هاشمی

 

استادیار

s.hajihashemi@gmail.com

hajihashemi@arakmu.ac.ir

08634173502

داخلی 354

رزومه

فیزیولوژی کلیه

اندوکرینولوژی

دکتر محمدرضا پالیزوان

استاد 

 

palizvan@yahoo.com

08634173503

داخلی 354

رزومه

فیزیولوژی اعصاب

دکتر سعید چنگیزی آشتیانی

استاد 

ashtiyani@yahoo.com

08634173504

داخلی 438

رزومه

فیزیولوژی کلیه

اندوکرینولوژی

طب سنتی

دکتر مهدی صادق

دانشیار

sadegh.mehdi@gmail.com

08634173505

داخلی 352

رزومه

فیزیولوژی اعصاب

دکترسعیدپژوهان           

استادیار

saeedpazhoohan@gmail.com

08634173506

داخلی 352

رزومه

فیزیولوژی تنفس

خانم دکتر هما سلیمانی

استادیار

dr.hsoleimani@arakmu.ac.ir

08634173507

داخلی 226

رزومه

 
آخرین ویرایش۱۰ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۷۰۵