بیهوشی

تعداد بازدید:۲۷۹۸

مدیر گروه: دکترحسام الدین مدیر

اعضای گروه بیهوشی

نام و نام خانوادگی

مقطع

مرتبه علمی

لینک رزومه پژوهشی

دکتر اسماعیل مشیری

دکترای تخصصی پزشکی / بیهوشی

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Esmaeil_Moshiri

دکتر علیرضا کمالی

دکترای تخصصی پزشکی / بیهوشی

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Alireza_Kamali

دکتر حسام الدین مدیر

دکترای تخصصی پزشکی / بیهوشی

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Hesameddin_Modir

دکتر بیژن یزدی

دکترای تخصصی پزشکی / بیهوشی

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Bijan_Yazdi

دکتر بهنام محمودیه

دکترای تخصصی پزشکی / بیهوشی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Behnam_Mahmoudieh

دکتر مریم پناهی تلخستانی

دکترای تخصصی پزشکی / بیهوشی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Maryam_PanahiTalkhestani

دکتر محمود توکلی راد

دکترای تخصصی پزشکی / بیهوشی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Tavakolirad

دکتر علیرضا سوسن آبادی فراهانی

دکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) / بیهوشی درد

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Alireza_Susanabadi

کلید واژه ها: بیهوشی

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۹