گروه مامایی

تعداد بازدید:۲۳۲۰

مدیر گروه: خانم دکتر کتایون وکیلیان

اعضای گروه مامایی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت/ رتبه

تلفن

پست الکترونیک

CV

محل خدمت

1

کتایون وکیلیان

PhD

دانشیار

34173405

Dr.kvakilian@arakmu.ac.ir

 

دانشکده پزشکی

2

سکینه طاهرخانی

PhD

استادیار

34173405

s.taherkhani@arakmu.ac.ir,sakinehtaherkhani@yahoo.com

 

دانشکده پزشکی

3

فرشته نارنجی حسن کیاده

PhD

استادیار

34173505

narenji@arakmu.ac.ir,

 

دانشکده پزشکی

4

مهتاب عطارها

PhD

استادیار

34173505

 

 

دانشکده پزشکی

5

معصومه داودآبادی فراهانی

فوق لیسانس

مربی

34173505

davoodabadi@arakmu.ac.ir

 

دانشکده پزشکی

6

فاطمه شعبانی

فوق لیسانس

مربی

34173505

f.shabani@arakmu.ac.ir 

 

دانشکده پزشکی

7

مهرنوش قائم مقامی

فوق لیسانس

مربی

34173505

GHAEM.M@ARAKMU.AC.IR

 

دانشکده پزشکی

8

نفیسه سید زاده اقدم 

فوق لیسانس

مربی

34173505

 

 

دانشکده پزشکی

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۳۹۹