رادیولوژی

گروه

رادیولوژی و رادیوتراپی و پزشکی هسته ای

مرتبه علمی

دکتر جمشید انصاری

استادیار

دکتر فاطمه صافی

استادیار

دکتر فتح اله محقق

استادیار

دکتر مسعود فاضلی مصلح آبادی

استادیار

دکتر شادی نوری

استادیار

دکتر نسترن بهارفر

استادیار

دکتر سیما سلیمی

استادیار

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۱۸۰