رادیولوژی

تعداد بازدید:۴۴۳۹

مدیر گروه: دکترفاطمه صافی

اعضای گروه رادیولوژی و رادیوتراپی

نام و نام خانوادگی

مقطع

مرتبه علمی

لینک رزومه پژوهشی

دکتر فاطمه صافی

دکترای تخصصی پزشکی / پرتونگاری

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Fateme_Safi

دکتر فتح اله محققی

دکترای تخصصی پزشکی / پرتودرمانی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Fatolah_Mohagheghi

دکترجمشید انصاری

دکترای تخصصی پزشکی / پرتودرمانی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Jamshid_Ansari

دکترشادی نوری

دکترای تخصصی پزشکی / پرتونگاری

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Shadi_Nouri

دکتر مسعود فاضلی مصلح آبادی

دکترای تخصصی پزشکی / پرتونگاری

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Masood_Fazeli

دکترآذین احمری

دکترای تخصصی پزشکی / رادیوانکولوژی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Azin_Ahmari

دکتر سیما سلیمی

دکترای تخصصی پزشکی / رادیوانکولوژی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Sima_Salimi

دکتر مرصاد مهرنهاد

دکترای تخصصی پزشکی / رادیوانکولوژی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Mersad_Mehrnahd

کلید واژه ها: رادیولوژی رادیوتراپی هسته ای

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۹