علوم تشریح

ردیف

گروه علوم تشریح

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

شماره تماس گروه

ایمیل (آکادمیک):

بیمارستان/مرکز محل خدمت

1

پرویندخت بیات

استاد

Ph.D

086

7-34173502داخلی 257

Dr.bayat@arakmu.ac.ir

 

2

مریم باعزم

دانشیار

Ph.D

086

7-34173502داخلی 257

Dr.baazm@arakmu.ac.ir

 

3

سعید بابایی

استادیار

Ph.D

 086

7-34173502داخلی 256

babaei@arakmu.ac.ir

 

4

محمد بیات

استاد

Ph.D

 

086

7-34173502داخلی 257

Dr.mbayat@arakmu.ac.ir

 

5

سید محمد جعفر حائری

استاد

Ph.D

086

7-34173502داخلی 257

Smj.haeri@arakmu.ac.ir

 

6

محمدحسن سخایی

استاد

Ph.D

086

7-34173502داخلی 256

mh.sakhaie@arakmu.ac.ir

 

7

سهیلا مددی درگاهی

استاد

Ph.D

086

7-34173502

s.madadi@arakmu.ac.ir

 

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۸۸۹