طب اورژانس

تعداد بازدید:۴۱۰۵

مدیر گروه: دکتر مرتضی غریبی

اعضای گروه طب اورژانس

نام و نام خانوادگی

مقطع

مرتبه علمی

لینک رزومه پژوهشی

دکتررامین پرویز راد

دکترای تخصصی پزشکی / طب اورژانس

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Ramin_Parvizrad

دکترابوالفضل جوکار

دکترای تخصصی پزشکی / طب اورژانس

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Abolfazl_Jokar

دکتر مرتضی غریبی

دکترای تخصصی پزشکی / طب اورژانس

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Morteza_Qaribi

دکترسید آرش یزدانبخش

دکترای تخصصی پزشکی / طب اورژانس

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Arash_Yazdanbakhsh

دکترعلیرضا سیستانی

دکترای تخصصی پزشکی / طب اورژانس

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Alireza_Sistani

دکترسیمین نجف قلیان

دکترای تخصصی پزشکی / طب اورژانس

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Simin_Najafgholian

دکترعزت اله بهزادی نیا

دکترای تخصصی پزشکی / طب اورژانس

استادیار

           https://isid.research.ac.ir/Ezzatolah_Behzadinia

کلید واژه ها: طب اورژانس

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۹