پزشکی اجتماعی و خانواده

تعداد بازدید:۲۵۱۱

مدیر گروه: دکتر .بهمن صادقی سده

اعضای گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی

نام و نام خانوادگی

مقطع

مرتبه علمی

لینک رزومه پژوهشی

دکتر بهمن صادقی سده

دکترای تخصصی پزشکی / پزشکی اجتماعی

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Bahman_Sadeghi

دکتر پگاه محقق

دکترای تخصصی پزشکی / پزشکی اجتماعی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Pegah_Mohaghegh

دکتر جواد جواهری

دکترای تخصصی پزشکی / پزشکی اجتماعی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Javad_Javaheri

کلید واژه ها: پزشکی اجتماعی بهداشت

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۳۹۹