انگل شناسی

مشخصات گروه :
•    نام گروه: انگل شناسی و قارچ شناسی
•    مدیرگروه : دکتر مجتبی دیده دار

 

معرفی گروه 


گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دارای فعالیت های آموزشی با تدریس واحد های درسی مرتبط با دانشجویان رشته های پزشکی، دندان پزشکی، علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامایی، اتاق عمل،بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط و بهداشت خانواده می باشد. اعضای گروه علاوه بر آموزش نظری و عملی دروس مختلف انگل شناسی، قارچ شناسی و حشره شناسی در مقاطع مختلف تحصیلی در کار های پژوهشی نیز مشارکت فعال دارند، که مقالات اعضای گروه در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.در حال حاضر گروه با 4 عضو هیئت علمی و 1 کارشناس مشغول فعالیت می باشد.
 

اعضای هیئت علمی

گروه انگل شناسی

 

نام و نام خانوادگی: مجتبی دیده دار

گروه: انگل شناسی و قارچ شناسی

مرتبه هیئت علمی: استادیار

رشته تخصصی: قارچ شناسی پزشکی

مدرک تحصیلی:

دکتری تخصصی (PhD)

شماره تماس گروه:205

بیمارستان /مرکز محل خدمت: دانشکده پزشکی

ایمیل (آکادمیک): didehdar_m@arakmu.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی: رضا قاسمی خواه

گروه: انگل شناسی و قارچ شناسی

مرتبه هیئت علمی: استادیار

رشته تخصصی: انگل شناسی پزشکی

مدرک تحصیلی:

دکتری تخصصی (PhD)

شماره تماس گروه:293

بیمارستان /مرکز محل خدمت: دانشکده پزشکی

ایمیل (آکادمیک):dr.ghasemikhah@arakmu.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی: زهرا اسلامی راد

گروه: انگل شناسی و قارچ شناسی

مرتبه هیئت علمی: دانشیار

رشته تخصصی: انگل شناسی پزشکی

مدرک تحصیلی:

دکتری تخصصی (PhD)

شماره تماس گروه:226

بیمارستان /مرکز محل خدمت: دانشکده پزشکی

ایمیل (آکادمیک):dr.eslami@arakmu.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی: مهدی مسیبی

گروه:انگل شناسی و قارچ شناسی

مرتبه هیئت علمی: دانشیار

رشته تخصصی:انگل شناسی پزشکی

مدرک تحصیلی:

دکتری تخصصی(PhD)

شماره تماس گروه:218

بیمارستان /مرکز محل خدمت: دانشکده پزشکی

ایمیل (آکادمیک):mahmosayebi@arakmu.ac.ir

 

 

کارشناس گروه:

•    رضا حاجی حسین            کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی
 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۷۹۹