انگل شناسی

مشخصات گروه :
•    نام گروه: انگل شناسی و قارچ شناسی
•    مدیرگروه : دکتر مجتبی دیده دار

 

معرفی گروه 


گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دارای فعالیت های آموزشی با تدریس واحد های درسی مرتبط با دانشجویان رشته های پزشکی، دندان پزشکی، علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامایی، اتاق عمل،بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط و بهداشت خانواده می باشد. اعضای گروه علاوه بر آموزش نظری و عملی دروس مختلف انگل شناسی، قارچ شناسی و حشره شناسی در مقاطع مختلف تحصیلی در کار های پژوهشی نیز مشارکت فعال دارند، که مقالات اعضای گروه در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.در حال حاضر گروه با 4 عضو هیئت علمی و 1 کارشناس مشغول فعالیت می باشد.
 

اعضای هیئت علمی

گروه انگل شناسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت/ رتبه

تلفن

پست الکترونیک

CV

محل خدمت

1

زهرا اسلامی راد

PhD

دانشیار

34173502

داخلی 226

dr.eslami@arakmu.ac.ir

 

دانشکده پزشکی

2

مهدی مسیبی

PhD

دانشیار

34173502

داخلی 218

mahmosayebi@arakmu.ac.ir

 

دانشکده پزشکی

3

مجتبی دیده دار

PhD

استادیار

34173502

داخلی 205

didehdar_m@arakmu.ac.ir

 

دانشکده پزشکی

4

رضا قاسمی خواه

PhD

استادیار

34173502

داخلی293

dr.ghasemikhah@arakmu.ac.ir

 

دانشکده پزشکی

 

کارشناس گروه:

•    رضا حاجی حسین            کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی
 

 

 

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۳۹۹
تعداد بازدید:۲۱۴۶