جراحی عمومی

ردیف

گروه جراحی  عمومی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

شماره تماس گروه

ایمیل (آکادمیک):

بیمارستان/مرکز محل خدمت

1

فخرالدین  کیانی

استادیار

تخصص

32221041

fakhroddinkh@yahoo.com

بیمارستان ولی عصر عج

بیمارستان امیرالمومنین ع

2

سیامک راکعی

 استاد یار

فوق تخصص

32221041

 

siamakrakei@yahoo.com

بیمارستان ولی عصر عج

بیمارستان امیرالمومنین ع

3

علیرضا رستمی

استاد یار

فوق تخصص

32221041

 

Dr_ar_rostami@yahoo.com

بیمارستان ولی عصر عج

بیمارستان امیرالمومنین ع

4

رضا شجاعی

استاد یار

فوق تخصص

32221041

r.reza.shojaee@gmail.com

بیمارستان ولی عصر عج

بیمارستان امیرالمومنین ع

5

معصومه حیدری باطنی

استادیار

تخصص

32221041

bateni2011@yahoo.com

ببیمارستان ولی عصر عج

بیمارستان امیرالمومنین ع

6

داود گودرزی

استاد یار

تخصص

32221041

DavoodGoodarzi@yahoo.com

بیمارستان ولی عصر عج

بیمارستان امیرالمومنین ع

7

رسول جعفری

استاد یار

تخصص

32221041

Ra.jafari009@yahoo.com

:بیمارستان ولی عصر عج

بیمارستان امیرالمومنین ع

8

امیررضا نعیمی

استادیار

فوق تخصص

  32221041

amirrezanaimi@yahoo.com

بیمارستان ولی عصر عج

بیمارستان امیرالمومنین ع

9

حسام شبیری

 استاد یار

فوق تخصص

32221041

Drhesamsh@gmail.com

ببیمارستان ولی عصر عج

بیمارستان امیرالمومنین ع

عج

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۷۸۷