جراحی عمومی

تعداد بازدید:۴۸۳۷

مدیر گروه: دکتر امیر رضا نعیمی

اعضای گروه جراحی

نام و نام خانوادگی

مقطع

مرتبه علمی

لینک رزومه پژوهشی

دکتر داود گودرزی

دکترای تخصصی پزشکی / جراحی کلیه و مجاری ادرار

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Davood_Goodarzi

دکترسیامک راکعی اصفهانی

دکترای تخصصی پزشکی / جراحی عمومی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Siamak_Rakei

دکتر علیرضا رستمی

دکترای فوق تخصصی بالینی / جراحی قلب و عروق

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Alireza_Rostami

دکترامیر رضا نعیمی

دکترای تخصصی پزشکی / جراحی عمومی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Amirreza_Naaimi

دکترحسام شبیری

دکترای تخصصی پزشکی / جراحی عمومی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Hesam_Shaberi

دکتر رسول جعفری اریسمانی

دکترای تخصصی پزشکی / جراحی کلیه و مجاری ادرار

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Rasool_Jafari2

دکترفخر الدین کیانی

دکترای تخصصی پزشکی / جراحی عمومی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Fakhrodin_Kiani

کلید واژه ها: جراحی عمومی

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۴۰۰