جراحی عمومی

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت/ رتبه

تلفن

پست الکترونیک

CV

محل خدمت

1

امیررضا نعیمی

فوق تخصص

جراحی عروق

استادیار

32221041

amirrezanaimi@yahoo.com

 

بیمارستان ولی عصر عج

بیمارستان امیرالمومنین ع

2

رسول جعفری

تخصص

استادیار

32221041

Ra.jafari009@yahoo.com

 

 

بیمارستان ولی عصر عج

بیمارستان امیرالمومنین ع

3

معصومه حیدری باطنی

تخصص

استادیار

32221041

bateni2011@yahoo.com

 

 

بیمارستان ولی عصر عج

بیمارستان امیرالمومنین ع

4

سیامک راکعی

فوق تخصص

استادیار

32221041

siamakrakei@yahoo.com

 

 

بیمارستان ولی عصر عج

بیمارستان امیرالمومنین ع

5

حسام الدین شبیری

فوق تخصص

استادیار

32221041

Drhesamsh@gmail.com

 

 

بیمارستان ولی عصر عج

بیمارستان امیرالمومنین ع

6

رضا شجاعی

 

فوق تخصص

استادیار

32221041

Dr.reza.shojaee@gmail.com

 

 

بیمارستان ولی عصر عج

بیمارستان امیرالمومنین ع

7

علیرضا رستمی

فوق تخصص

استادیار

32221041

Dr_ar_rostami@yahoo.com

 

 

بیمارستان ولی عصر عج

بیمارستان امیرالمومنین ع

8

فخرالدین  کیانی

تخصص

استادیار

32221041

fakhroddinkh@yahoo.com

 

 

بیمارستان ولی عصر عج

بیمارستان امیرالمومنین ع

9

داود گودرزی

تخصص

استادیار

32221041

DavoodGoodarzi@yahoo.com

 

 

بیمارستان ولی عصر عج

بیمارستان امیرالمومنین ع

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۳۹۹
تعداد بازدید:۲۰۹۳