داخلی

تعداد بازدید:۵۱۲۹

مدیر گروه: دکترلطیف معینی

اعضای گروه داخلی

نام و نام خانوادگی

مقطع

مرتبه علمی

لینک رزومه پژوهشی

دکتر افسانه طلایی

دکترای فوق تخصصی بالینی / غدد درون ریز و متابولیسم

استاد

https://isid.research.ac.ir/Afsaneh_Talaei

 

دکترفرشید حق وردی

دکترای فوق تخصصی بالینی / غدد درون ریز و متابولیسم

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Farshid_Haghverdi

 

دکترمحمد رضا رضوانفر

دکترای فوق تخصصی بالینی / غدد درون ریز و متابولیسم

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Rezvanfar

 

دکترعبداللطیف معینی

دکترای فوق تخصصی بالینی / غدد درون ریز و متابولیسم

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Abdolatif_Moini

 

دکترسیده مریم میر قربانی

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری های داخلی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/SeydehMayam_Mirbagheri

 

دکتر پروین سلطانی

دکترای فوق تخصصی بالینی / بیماری های کلیه

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Parvin_Soltani

 

دکتر ناصر سعیدی

دکترای فوق تخصصی بالینی / بیماری های کلیه

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Naser_Saeidi

 

دکتر تورج واله

دکترای فوق تخصصی بالینی / غدد درون ریز و متابولیسم

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Touraj_Valeh

 

دکترپارسا رستمی

دکترای فوق تخصصی بالینی/خون وسرطان

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Parsa_Rostami

 

دکترمهدی بختیار

دکترای فوق تخصصی بالینی/بیماری های ریه

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Mahdi_Bakhtear

 

دکتر بهارک تاثریان

دکترای فوق تخصصی بالینی/ روماتولوژی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Baharak_Tasorian

 

دکتر عفت مشهدی

دکترای فوق تخصصی بالینی/ خون وسرطان بالغین

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Efat_Mashhadi

 

دکتر عظیم فروزان

دکترای فوق تخصصی بالینی/ بیماری های گوارش وکبد

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Azim_Forouzan

 

دکترحسین رشوند

دکترای فوق تخصصی بالینی/ بیماری های داخلی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Hossin_Rashvand

 

دکترماندانا مجیدیان

دکترای فوق تخصصی بالینی/بیماری های داخلی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Mandana_Majidian

 

دکترسیده مهشید ناصر لنگرودی

دکترای فوق تخصصی بالینی / بیماری های داخلی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/SeyedehMahshid_NaserLangrodi

دکترنسرین آذربانی

دکترای فوق تخصصی بالینی/ روماتولوژی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Nasrin_Azarbani

دکترمهرک منتظران

دکترای فوق تخصصی بالینی/بیماری های داخلی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Mehrak_Montazeran

دکترساسان یعقوبی طالقانی

دکترای فوق تخصصی بالینی / خون وسرطان بالغین

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Sasan_Yaeghobi

دکتر رامیز کامرانی

دکترای فوق تخصصی بالینی / بیماری های ریه

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Ramiz_Kermani

کلید واژه ها: داخلی

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۹