جراحی مغز و اعصاب

تعداد بازدید:۶۷۱۹

 طرح درس های اعضاء هیات علمی گروه جراحی مغز و اعصاب 

 

 https://isid.research.ac.ir/Alireza_Mohammadi2

                                           Alirahi71@yahoo.com

CV: https://isid.research.ac.ir/Ali_Nazemirafie

                                              nazemirafie@gmail.com

CV:https://isid.research.ac.ir/Sadeghi_Mohammadbagher

                                                 Dr.eb_sadeghi@yahoo.COM

CV:https://isid.research.ac.ir/Saeed_Jafari2

                     Saeedjafari1980.@gmil.com

کلید واژه ها: نوروسرجری