جراحی مغز و اعصاب

تعداد بازدید:۵۲۶۸

مدیر گروه: دکتر علیرضا محمدی

اعضای گروه نوروسرجری

نام و نام خانوادگی

مقطع

مرتبه علمی

لینک رزومه پژوهشی

دکتر آیدین شاکری

دکترای تخصصی پزشکی / جراحی مغز و اعصاب

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Aidin_Shakeri

دکترعلیرضا محمدی

دکترای تخصصی پزشکی / جراحی مغز و اعصاب

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Alireza_Mohammadi2

دکترعلی ناظمی رفیع

دکترای تخصصی پزشکی / جراحی مغز و اعصاب

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Ali_Nazemirafie

دکتر محسن دالوندی

دکترای تخصصی پزشکی / جراحی مغز و اعصاب

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Mohsen_Dalvandi

دکتر مهدی خالقی

دکترای تخصصی پزشکی / جراحی مغز و اعصاب

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Khaleghi

کلید واژه ها: نوروسرجری

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۹