جراحی مغز و اعصاب

ردیف

گروه جراحی مغز و اعصاب

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

شماره تماس گروه

ایمیل (آکادمیک):

بیمارستان/مرکز محل خدمت

1

مهدی خالقی

 

استادیار

تخصص

32221041

mehdikhaleghi2@icloud

بیمارستانهای مرکز محل خدمت :بیمارستان ولیعصر(عج)

2

محسن دالوندی

استادیار

تخصص

32221041

mdalvandiyahoo.com

بیمارستانهای مرکز محل خدمت :بیمارستان ولیعصر(عج)- قدس- سینا

3

علیرضا محمدی

استادیار

فلوشیپ جراحی اعصاب

32221041

alirahi71@yahoo.com

بیمارستانهای مرکز محل خدمت :بیمارستان ولیعصر(عج)- قدس- سینا

4

آیدین شاکری

استادیار

تخصص

32221041

shakeriaidinmd@gmil

بیمارستانهای مرکز محل خدمت :بیمارستان ولیعصر(عج)

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۱۵۸