کارشناسان اداره اموزش

تعداد بازدید:۴۶۶۶

 سید حسین عباسی  / کارشناس علوم پایه و مسئول امتحانات دانشکده

آتنا عبدلی / کارشناس علوم پایه

مهناز جعفری / کارشناس فیزیوپاتولوژی و ارشد

آرزو محمدی / کارشناس کارآموزی

پری نجفی / کارشناس کارورزی و فارغ التحصیلان

هدا یحیایی / کارشناس  دستیاری تخصصی و اداری تحصیلی 

 نسرین رخصتی / بایگانی آموزش  پزشکی

 افسانه رضایی اصل / کارشناس مامایی