کارشناسان اداره اموزش

تعداد بازدید:۱۴۹۹

کارشناس علوم پایه و مسئول امتحانات دانشکده

آقای  سید حسین عباسی

کارشناس فیزیوپاتولوژی و ارشد

خانم مهناز جعفری

کارشناس کارآموزی

خانم آرزو محمدی

کارشناس کارورزی و فارغ التحصیلان

خانم پری نجفی

کارشناس  دستیاری تخصصی و اداری تحصیلی 

خانم هدا یحیایی

بایگانی آموزش  پزشکی

خانم نسرین رخصتی

کارشناس مامایی 

خانم افسانه رضایی اصل

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹