معرفی واحد

 

کارشناس
نام و نام خانوادگی     خانم مهناز جعفری
مقطع فیزیوپاتولوژی و تحصیلات تکمیلی
شماره تماس   0863-4173502-7
داخلی   359

 

آخرین ویرایش۲۸ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۵۴۹