معرفی واحد

تعداد بازدید:۱۵۰۹
 
کارشناس
نام و نام خانوادگی  خانم مهناز جعفری
مقطع فیزیوپاتولوژی و تحصیلات تکمیلی
شماره تماس 0863-4173502-7
داخلی 359

 

آخرین ویرایش۲۸ مهر ۱۳۹۷