معرفی واحد

تعداد بازدید:۱۳۴۶

معرفی واحد Skill lab  ( مرکز مهارتهای بالینی)

واحدی شبه بیمارستان و تجهیز شده با کلیه تجهیزات موجود در بیمارستان و ماکتهای بیمار نما که در آن دانشجویان قادر خواهند بود قبل از رویارویی با بیماران واقعی با استفاده از مدلهای آموزشی بخشی از مهارتهای ضروری را در این مرکز فراگیرند و برای انجام وظایف آتی در محیط های واقعی و پر از استرس آماده باشند .

شامل واحدهای : 1- بررسی وضعیت سلامت و ENT  2- تزریقات  3- جراحی  4- ارتوپدی 5- درمانگاه زنان و کودکان  6- واکسیناسیون  9-واحد احیاقلبی و ریوی  10- واحد اصول و فنون پرستاری  11- اتاق زایمان  12- اتاق عمل13- واحد فوریتهای پزشکی

ریاست  واحد : آقای دکتر رامین پرویز راد

مدیریت :آقای مرتضی اخضری

کارشناس واحد : خانم راحله رسولی

وابسته به دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

وظایف واحد :

واحد مهارت  های بالینی متعهد است محیطی ایمن برای تدریس و فراگیری مهارت ھای بالینی و ارتباطی با ھدف ھمکاری

و آموزش بین بخشی، ارتقاء کیفیت مراقبت از بیماران و از طریق ارتقاء آموزش، مهارت های عملی و نگرشی در دانشجویان

را فراھم نموده و با ارزشیابی مناسب، فراگیری مستقل را ترویج دهیم .

 خلاصه وظایف  :

 1 -برنامه ریزی کلاسهای آموزشی  2-  برگزاری کلاسهای آموزشی عملی و تهیه کلیه تجهیزات مورد نیاز کلاس 3- همکاری در جهت برگزاری آزمون های تخصصی و آسکی پزشکی و پرستاری