آزمایشگاه فیزیولوژی

آزمایشگاه فیزیولوژی

مسئول: سرکار خانم کیانوش وجودی کارشناس علوم آزمایشگاهی

رسالت گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک در راستای سیاست های معاونت آموزشی دانشگاه ارائه خدمات در حیطه آموزشی و پژوهشی است . این گروه با به کار گیری اعضای هیئت علمی متخصص در فیزیولوژی به آموزش دانشجویان رشته پزشکی و دندانپزشکی مقطع علوم پایه پرداخته و آن ها را برای ورود به دوره ی بالینی آماده نموده تا به کارگیری مطالب آموخته شده به عنوان پزشکان کارآ و توانمند به جامعه خدمت کنند. همچنین در آموزش دروس فیزیولوژی به دانشجویان سایر رشته ها شامل پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی، و رشته های مختلف بهداشت متناسب با رشته مربوطه تلاش می نماید تا بتوانند در آینده به عنوان کاردان و یا کارشناس به جامعه خدمت نمایند. 
هم چنین گروه به تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژی و دکترای تخصصی پژوهشی می پردازد و درآموزش دانشجویان کارشناسی ارشد نیز مشارکت دارد. گروه می کوشد با استفاده از منابع و فن آوری نوین ،ابزار لازم برای مطالعه و تحقیق را برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان علاقمند فراهم سازد تا به تولید و نشر علم بپردازند،همچنین کوشش می کند با ارتقای مستمر کیفیت خدمات خود در مقابل فراگیران و مسئولین دانشگاه پاسخگو باشد.

درس فیزیولوژی یکی از دروس مهم و اصلی مقطع علوم پایه محسوب می گردد. 

برخی از امکانات و تجهیزات موجود در این آزمایشگاه به شرح ذیل می باشد: 


دستگا ه های کیموگراف 
دستگاه الکتروکاردیوگراف
دستگاه هماتوکریت 

دستگاه اسپیرومتر 
دستگاه اندازه گیری فشار خون 
میکروسکوپ 
سانتریفیوژ

در آزمایشگاه فیزیولوژی و هماتولوژی امکان انجام آزمایشهای زیر وجود دارد:

 

انجام دادن نمونه خون وریدی 
اندازه گیری 
ECG ونوار قلب

تست شکنندگی گلبول های قرمز

ESRوتعیین گروه های خونی

شمارش گلبول های قرمز خون

شمارش گلبول های سفید خون

افتراق گلبول های سفید و تعیین درصد آنها

اندازه گیری هماتوکریت،BTوCT

روش اندازه گیری با اسپیرومتری

روش سنجش بینایی

تعیین فشار خون 
بررسی رفلکسهای عصبی

(شامل شمارش آزمایش CBC-PLT-HCT-WBC-RBC-PT-PTT)

محل فعالیت :

محل فعالیت مرکز در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی اراک می باشد .

زمینه فعالیت:

 مرکز تحقیقات فیزیولوژی در بخش های زیر به فعالیت می پردازد:

الف: پژوهشی:

1-  علوم پایه

2- علوم بالینی

ب: آموزشی

در مجموع فعالیت های این مرکز 90% پژوهشی ، 10% آموزشی می باشد

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۵۸۳