آزمایشگاه بافت شناسی و آسیب شناسی

آزمایشگاه بافت شناسی و آسیب شناسی: 

کارشناس: خانم مینا قدمیان 

این آزمایشگاه جهت برگزاری کلاس های عملی آزمایشگاه ارائه شده در هر ترم و امتحانات ، ارائه خدمات آزمایشگاهی به نحو مطلوب به دانشجویان رشته های مختلف دانشکده ها (پزشکی ، پیراپزشکی ، مامائی و پرستاری) تلاش در جهت تجهیز آزمایشگاه ها ، پیگیری جدی در جهت رفع نیازهای آزمایشگاه و مرفع ساختن مشکلات و کمبودهای موجود ، تهیه مواد مصرفی و وسایل آزمایشگاهی و لوازم آموزشی مورد نیاز کلاس های عملی ارائه شده می باشد. 
آزمایشگاه بافت شناسی و آسیب شناسی دارای آمادگی برگزاری کلاسهای 20 نفره، با داشتن میکروسکوپ متصل به تلویزیون جهت تدریس اساتید مربوطه و بعد مطالعه تک تک دانشجویان (پزشکی، مامایی و علوم آزمایشگاهی با لام‏های کامل بافت شناسی و پاتولوژی می باشد. بسیاری از این لام‏ها تولید خارج از کشور و تعدادی هم تولید داخل هستند. امکانات این آزمایشگاه از نظر تعداد میکروسکوپ و لام‏های مورد نیاز تا حدی محدود می‏باشد. 

تجهیزات موجود در آزمایشگاه بافت شناسی: 
1- 29 دستگاه میکروسکوپ 
2- یک دستگاه میکروسکوپ دوربین دار متصل به تلویزیون 
3- یک دستگا ه میکروسکوپ متصل به دوربین 
4- پروژکتور (یک دستگاه )
5- وسایل تهیه لام برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی 
الف – میکروتوم یک دستگاه 
ب – پروسپور یک دستگاه 
ج – فور
  یک دستگاه 
د- ست رنگ آمیزی

سرفصل لام های ارائه شده آزمایشگاه بافت شناسی:

1-بافت پوششی 2-بافت همبند 3- بافت همبند تغییر شکل یافته 4- بافت عضلانی 5- بافت عصبی 6- دستگاه گردش خون – پوست و ضمائم 7- سیستم ایمنی 8- دستگاه گوارش 9- دستگاه ایمنی 10- دستگاه تتنفس 11- دستگاه ادراری 12- دستگاه تناسلی مرد 13- دستگاه تناسلی زن

شماره تماس : 5-34173501

داخلی: 230

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۶۳۷