آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی

مسئول خانم نگین نجاریان کارشناس علوم آزمایشگاهی

 

این آزمایشگاه با ظرفیت کاری 30 دانشجو در واحد زمان و با در اختیار داشتن تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی مطابق با استانداردهای جهانی موجود شامل :

 

میکروسکوپ نوری ، انکوباتور CO2 دار ، انکوباتور37 درجه ، PH متردیجیاتل ، تانک ازت ، هود لامیناز ، فریزر 70 درجه و سروفیوز .

با ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در رابطه با دروس علمی میکروب شناسی دانشجویان رشته های مختلف اعم از کاردانی و کارشناسی علوم آزمایشگاهی ، رشته های بهداشت ، اتاق عمل ، پرستاری ، مامائی و پزشکی دوره های روزانه و شبانه زیر نظر اساتید متخصص و کارشناسان با تجربه مشغول می باشد .


تجهیزات موجود در آزمایشگاه :


انکوباتور 37 درجه

اتوکلاو

فور یا اون

بن ماری

میکروسکوپ

تجهیزات کشت میکروبی

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۶۰۵