معاونت آموزش پزشکی عمومی

 دکتر نوشین سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان
استادیار

عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

برای مشاهده رزومه کلیک کنید

 

 

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۰۱