معاونت آموزش دستیاری و تخصصی

تعداد بازدید:۱۳۲۹

دکتر مهران شایگان فرد

متخصص  روانپزشکی
استادیار

عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

شماره تماس : 08634173520

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۹