معاونت آموزش دستیاری و تخصصی

دکتر مریم شکرپور

متخصص  زنان و زایمان
استادیار

عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

شماره تماس : 08634173520

آخرین ویرایش۱۷ اسفند ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۵۶۰