معاونت آموزش دستیاری و تخصصی

دکتر مریم شکرپور

متخصص  زنان و زایمان
استادیار

عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

 

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۷۶