مسمومیت ها

تعداد بازدید:۱۲۳۵

مدیر گروه: دکتر ......

اعضای گروه پزشکی قانونی و مسمومیت ها

نام و نام خانوادگی

مقطع

مرتبه علمی

لینک رزومه پژوهشی

دکتر حسن صلحی

دکترای تخصصی پزشکی / پزشکی قانونی

استاد

https://isid.research.ac.ir/Hassan_Solhi

دکتر سید محمد جمالیان

دکترای تخصصی پزشکی / پزشکی قانونی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Jamalian

دکتر علی علیمحمدی

دکترای تخصصی پزشکی / پزشکی قانونی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Ali_Alimohammadi

کلید واژه ها: مسمومیت ها پزشکی قانون