برنامه کارآموزی جدید نیمسال دوم ۹۸ گروه های آموزشی دانشکده پیراپزشکی

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۱ کد : ۹۱۷۶ اصلی
تعداد بازدید:۱۷۳
برنامه کارآموزی جدید  نیمسال دوم ۹۸ گروه های آموزشی دانشکده پیراپزشکی

                      

برنامه کارآموزی گروه کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی  (12 واحدی)

برنامه کارآموزی گروه کارشناسی پیوسته هوشبری

برنامه کارآموزی گروه کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتو درمانی

برنامه کارآموزی گروه تکنولوژی پرتو شناسی

کلید واژه ها: برنامه کارآموزیجدیدنیمسال دوم 98گروههای آموزشیدانشکده پیراپزشکی اراک


نظر شما :