اعضای دفتر توسعه آموزش(EDO )

تعداد بازدید:۱۶۹۹

نام و نام خانوادگی: خانم معصومه نوروزی ضامنجانی 

سمت: مسئول دفتر  EDO

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس :8-34173503 -086 - داخلی 223 

شماره نمابر: 34173526-086

نشانی: اراک - میدان بسیج - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) - طبقه اول بال آبی

پست الکترونیکی: m.noruzizamanjani@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

 

Avatar

نام و نام خانوادگی: خانم مهسا مخلص آبادی

سمت: کارشناس EDO

مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی

نشانی: اراک - میدان بسیج  - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) - طبقه اول بال قرمز - دانشکده پیراپزشکی

کد پستی: 3848176941

تلفن :8-34173503 داخلی 199

Avatar

کلید واژه ها: اعضای دفتر توسعه آموزش EDO دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۴۰۱