اعضای دفتر توسعه آموزش(EDO )

تعداد بازدید:۲۱۱

نام و نام خانوادگی: آقای محمود خسروی

سمت: مسئول دفتر EDO

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

نشانی: اراک - میدان بسیج  - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) - طبقه اول بال قرمز - دانشکده پیراپزشکی

کد پستی: 3848176941

تلفن :8-34173503 داخلی 293

پست الکترونیکی : khosravi.mahmood@arakmu.ac.ir

رزومه کاری(CV)

Avatar

نام و نام خانوادگی: خانم مهسا مخلص آبادی

سمت: کارشناس EDO

مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی

نشانی: اراک - میدان بسیج  - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) - طبقه اول بال قرمز - دانشکده پیراپزشکی

کد پستی: 3848176941

تلفن :8-34173503 داخلی 299

Avatar

کلید واژه ها: اعضای دفتر توسعه آموزش EDO دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۲ مرداد ۱۳۹۹