اعضای شورای EDO

تعداد بازدید:۲۱۸
  • آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی
  • آقای دکتر محمد صیادی
  • خانم دکتر فاطمه سیف
  • خانم دکتر فاطمه قهرمانی
  • آقای دکتر سید سعید حسنی
  • خانم معصومه نوروزی
  • خانم منصوره کریمی کیا
  • خانم نازنین امینی
  • خانم محبوبه خسروانی
  • آقای حامد پرنیخ

 

کلید واژه ها: اعضای شورای EDO دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳