کمیته ارزیابی آزمونها

تعداد بازدید:۶۷۸

اعضاء  شورای کمیته ارزیابی آزمونها

  • خانم معصومه نوروزی:مسئول
  • آقای دکتر محمد صیادی
  • آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی
  • خانم دکتر فاطمه قهرمانی
  • خانم منصوره کریمی کیا
  • خانم سمیه معطی
آخرین ویرایش۲۸ مرداد ۱۴۰۲