آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
قانون رسیدگی به تخلفات اداریآئین نامه ها
آیین نامه اجرایی مرتبط با رسیدگی به تخلفات اداری کارمندانآئین نامه ها
اهدای عضوآئین نامه ها
مکاتبه ارسال دستورالعمل اجرایی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان هاآئین نامه ها
مکاتبه اجرای برنامه ثبت سکته های قلبی در بیمارستان های دارای CCUآئین نامه ها
مدیریت درمان سکته حاد مغزی ۷۲۴آئین نامه ها
مدیریت درمان سکته حاد قلبی ۲۴۷آئین نامه ها
مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامتآئین نامه ها
لوله کشی گاز طبیعی ساختمان هاآئین نامه ها
علایم و تابلوهاآئین نامه ها
عایق بندی و تنظیم صداآئین نامه ها
استاندارد بخش لیبر و زنانآئین نامه ها
اجرای صنعتی ساختمان هاآئین نامه ها
اتاق جداسازی عفونت های انتقال پذیر از هواآئین نامه ها
طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان هاآئین نامه ها
صرفه جویی در مصرف انرژیآئین نامه ها
شیوه نامه صدور مجوز شرکت های تسهیل گرآئین نامه ها
راهنمای طراحی معماری فضاهای درمانی بیمارستانیآئین نامه ها
راهنمای طراحی معماری فضاهای بخش تصویربرداریآئین نامه ها
دستورالعمل اجرایی مدیریت سکته حاد مغزی ۷۲۴آئین نامه ها