درخواست شکایت

اعلام شکایت
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • تلفن تماس*
  2
 • شغل*
  3
 • تحصیلات*
  4
 • آدرس*
  5
 • نوع شکایت*
  حضوری
  کتبی
  6
 • تاریخ اعلام شکایت*
  7
 • ساعت اعلام شکایت*
  8
 • شرح شکایت/ انتقاد/ پیشنهاد*
  9
 • لطفا هرگونه پیشنهادی جهت کاهش یا پیشگیری از بروز مجدد این مشکل دارید در این قسمت بنویسید*
  10